top of page

Ademhalingstechnieken

Wat zijn ademhalingstechnieken?

Ademhalingtechnieken zijn een soort oefeningen/technieken die kunnen worden gebruikt bij diverse lunchtweg aandoeningen. Er zijn heel veel verschillende ademhalingstechnieken maar de bekendste zijn wel de buik/borst ademhaling, gebruik van het middenrif (diafragmaal ademhalen), adempauze bij volledige inademing, met bolle wangen uitademen (pursed lip breathing), Autogene Drainage (AD),  Houdingsdrainage, Forced Expiration Techniek en Active Cycle of Breathingtechnique (ACBT). 

Wat is het doel van ademhalingstechnieken?

Het hoofddoel van ademhalingstechnieken is een goede ventilatie van de longen waardoor de gaswisseling verbetert en de ademhaling efficiënter gebeurt. Daarnaast wordt met ademhalingstechniek invloed uitgeoefend op de ademfrequentie en ademdiepte. Ademhalingstechnieken worden ook ingezet om lucht achter de slijmprop in de longen te krijgen en om deze daardoor gemakkelijker op te hoesten.

Bij wie worden ademhalingstechnieken toegepast?

Ademhalingstechnieken zijn voor iedereen van belang die problemen ervaart bij de ventilatie van de longen of het (moeilijk) ophoesten van slijm. Denk hierbij aan COPD, astma maar ook bijvoorbeeld hyperventilatie. De keuze welke ademhalingstechniek wordt toegepast wordt in overleg tussen de fysiotherapeut en patiënt besloten, dit is namelijk verschillend per individu. 

Veelgestelde vragen
Vraag: Zijn ademhalingstechnieken alleen voor mensen die longproblemen hebben?
Antwoord: Nee. Sommige technieken worden alleen toegepast wanneer er problemen in de longen zijn, zoals Autogene drainage of Houdingsdrainage. Hebben we het echter over ademhalingstechnieken zoals een buikademhaling of adempauze na volledige inademing, dan zijn deze technieken voor iedereen goed om af en toe te doen. Een aantal technieken doen we al automatisch, zonder dat we het door hebben (denk aan af en toe diep zuchten). Echter, wanneer er een probleem in de longen is, dan verdwijnt deze automatische prikkel soms, of het is belangrijk om dit vaker te doen.
Vraag: Wat is nu het nut van ademhalingstechnieken, ademhalen doen we toch allemaal?
Antwoord: Als het goed is halen we allemaal adem. Echter, de manier van ademhaling verschilt per persoon. Als er zich problemen in de longen voordoen dan verandert onze ademhaling soms zonder dat we dit doorhebben. We gaan oppervlakkiger ademhalen, de ademfrequentie gaat omhoog en hierdoor gebeurt de longventilatie minder goed en minder efficiënt. Daarom hebben we ademhalingstechnieken, waarmee we ons een korte periode goed focussen op de ademhaling zodat deze wordt geoptimaliseerd. Daarnaast helpen ademhalingstechnieken om lucht achter de slijmprop te krijgen waardoor deze gemakkelijker opgehoest kan worden. 
bottom of page