top of page

Bronchiëctasieën

Wat zijn bronchiëctasiëen?

Bronchiëctasieën is een zeldzame chronische longziekte die in sommige gevallen erfelijk is. Bij bronchiëctasieën zijn de wanden van de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp tot diep in de longen) bijna voortdurend ontstoken en geïrriteerd. Dit komt omdat de bronchiën bij deze ziekte plaatselijk verwijd zijn, wat bacteriën de kans geeft om zich er gemakkelijk in te nestelen. Ze planten zich er voort en zo ontstaan er steeds opnieuw infecties. Het kan dus zijn dat u regelmatig last heeft van een longontsteking of bronchitis.

De ontstekingen veroorzaken op termijn schade in de longen, bijvoorbeeld doordat bloedvaatjes en trilhaartjes kapot gaan. Trilhaartjes werken normaal gesproken overtollig slijm weg uit de longen en de neus, maar bij bronchiëctasieën is dit niet meer mogelijk. Dat overtollige slijm leidt tot hoestbuien en benauwdheid, en is daarbij een broedplaats voor nog meer bacteriën.

Bronchiëctasieën zijn vaak een complicatie van een andere ziekte aan de luchtwegen, zoals een longontsteking, kinkhoest of cystic fibrosis (taaislijmziekte).

Omdat kinderen al vele jaren tegen veel luchtwegproblemen worden ingeënt, is cystic fibrosis tegenwoordig de grootste oorzaak van bronchiëctasieën. Ook de vele ontstekingen in de longen bij COPD leiden soms tot bronchiëctasieën. De longen raken daar zo beschadigd van, dat bronchiëctasieën ontstaan. Een enkele keer wordt bronchiëctasieën veroorzaakt door astma.

Bronchiëctasieën kunnen in een van de twee longen voorkomen of in een gedeelte van een long, maar ook in beide longen tegelijk. Het kan zijn dat de bronchiëctasieën steeds meer gezond longweefsel aantasten. In dat geval praten we over ernstige bronchiëctasieën. Bronchiëctasieën ontstaan vaak al op jonge leeftijd, al komt het ook voor dat volwassenen er pas na hun veertigste jaar last van krijgen. Vaak is de ziekte dan al jaren sluimerend aanwezig, maar waren de klachten nog niet merkbaar. 

Bronchiëctasieën zijn niet te genezen. Wie eenmaal bronchiëctasieën heeft, blijft hier bijna altijd last van houden. Bronchiëctasieën is dus een chronische longziekte. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Kunnen bronchiëctasiëen behandeld worden?

Het genezen van bronchiëctasieën is helaas niet mogelijk. Wie de ziekte eenmaal heeft, blijft hier altijd last van houden. Gelukkig zijn er wél goede behandelingen voor deze chronische longziekte.

Medicijnen

Als blijkt dat u bronchiëctasieën heeft, zal een behandeling worden gestart met medicijnen. De longarts schrijft u dan bijvoorbeeld een middel voor tegen de ontstekingen in de longen, of om het slijm te verdunnen zodat u dit gemakkelijker kunt ophoesten.

 

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut kan u leren om zogenaamd functioneel te hoesten. Dit betekent dat u hoesttechnieken oefent waarbij het draait om het zo goed mogelijk ophoesten van slijm. Hoe beter u het slijm weg krijgt uit de verwijde luchtwegen, hoe minder kans bacteriën hebben om er nieuwe ontstekingen in te vormen. Ook bent u minder benauwd als er minder slijm in uw longen zit. 

Operatie

In een enkel geval kunnen mensen met bronchiëctasieën geopereerd worden. Dat kan alleen als er maar een klein gedeelte van de longen door de ziekte is aangedaan.  In dat geval hebt u kans dat de ziekte weggenomen wordt, maar dat hangt ook af van de onderliggende oorzaak van de bronchiëctasieën.

Cystic fybrosis en COPD

Omdat bronchiëctasieën vaak samengaan met luchtwegziekten als cystic fibrosis (taaislijmziekte) en COPD is de behandeling voornamelijk daarop gericht. De bronchiëctasieën zijn dan een gevolg van de schade die door COPD of cystic fibrosis is aangericht in de longen.

Meer informatie over de behandelvormen die het longcentrum biedt vindt u onder behandeling.

bron: Longfonds

Bij bronchiëctasieën kunt u last hebben van

  • Veel hoesten, vaak komt er donkergroen of geel slijm mee en soms ook bloed

  • Koorts

  • Pijn op de borst

  • Kortademigheid (naar lucht moeten happen)

  • Vermoeidheid

  • Gewichtsverlies

  • Verdikkingen aan de vingertoppen en bolle nagels (trommelstokvingers)

  • Bloedarmoede (in een ver gevorderd stadium)

Meer informatie over bronchiëctasiëen op de pagina van het longfonds.

bottom of page