top of page

Specialisten

U bent specialist

Sinds januari 2019 is in Voorschoten ons Longcentrum geopend. Binnen het longcentrum werken gespecialiseerde longfysiotherapeuten en een diëtiste met specialisatie op het gebied van voeding bij longlijden. Daarnaast werkt het centrum multidisciplinair samen met onder meer de logopedist, ergotherapeut en diverse huisartsen en praktijkondersteunders van huisartsen (POH). 

Wij verdiepen ons in meer dan de gemiddelde fysiotherapeutische interventies. Wij volgen ook cursussen op het gebied van de interpretatie van longfunctiegegevens, inhalatie-instructie van longmedicatie, auscultatie van longgeluiden etc. Wij zijn ons bewust van alle zorgverleners die zich rondom een patiënt bevinden, en vinden overleg met deze "medezorgverleners" erg belangrijk. Alleen dan, kunnen we de patiënt de beste zorg leveren. 

Welke patiënten kunnen terecht bij het longcentrum?

Elke patiënt met long- of ademhalingsproblematiek kan terecht bij het longcentrum. Tevens is er een kinderfysiotherapeut werkzaam waardoor ook baby's en kinderen bij ons behandeld kunnen worden. 

Wij hebben ruime ervaring in de behandeling van ondermeer:

- Hyperventilatie

- Chronische hoest

- COPD

- Astma

- Chronische Bronchitis

- Longemfyseem

- Cystic Fibrosis

- Longfibrose

- Status na lobectomie

- Bronchiëctasieën

- Sarcoïdose

Ik heb een longpatiënt die ik naar het longcentrum wil sturen, hoe doe ik dat?

Indien u een patiënt heeft die baat kan hebben bij de behandeling binnen het longcentrum kunt u deze naar ons verwijzen. U doet dit volgens een verwijsbrief waarin u de meest relevante gegevens noteert. Indien er longfunctie-uitslagen bekend zijn, vragen wij u de meest recente uitslagen met de verwijzing mee te geven/ sturen. Vanwege de vaak complexe problematiek die wij zien, vragen wij soms nog extra gegevens op of nemen wij contact op voor overleg. 

In principe kan een patiënt via directe toegankelijkheid ook bij ons terecht. Dit wil zeggen: hij hoeft niet (altijd) verwezen te worden. Dit maakt de drempel voor patiënten om zich te melden bij ons Longcentrum lager. Wij doen dan een screening en beslissen in overleg met de patiënt of wij contact opnemen met de behandelend specialist.

Hoe weet ik hoe het met mijn patiënt gaat?

Verwijzing van een patiënt naar het Longcentrum betekent niet dat wij de volledige behandeling overnemen. Wij vinden multidisciplinaire samenwerking erg belangrijk en houden daarom de zorgverleners rondom de patiënt op de hoogte van de vorderingen van de behandeling. Dit doen wij uiteraard altijd in overleg en met toestemming van de patiënt. Indien een patiënt bij u op controle komt, sturen wij altijd een tussentijdsverslag mee. Hierin kunt u onze onderzoeksgegevens, inhoud van de behandeling en realisatie van de behandeldoelen teruglezen.

U bent uiteraard ook vrij om contact met ons op te nemen als u vragen of overleg wenst betreffende uw patiënt. 

Kan ik langskomen bij het longcentrum?

U bent altijd welkom bij het Longcentrum om rond te kijken of informatie te vragen. Ook verzorgen wij demo's en is er mogelijkheid met een behandeling mee te kijken (altijd in overleg met onze patiënten). U mag ook, indien uw patiënt hiermee akkoord is, meekijken met de behandeling van uw eigen patiënten. Kortom: veel is mogelijk. Maar omdat wij hier graag de tijd voor nemen, vragen wij u om hier een afspraak voor te maken. Neem daarvoor contact op met onze balie: 071- 57 69 827 of info@longcentrum.info

bottom of page