top of page

Neurologische Aandoeningen

Wat zijn neurologische aandoeningen?
Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor aandoeningen van het zenuwstelsel. Neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld Multipele Sclerose (MS), Parkinson en ALS, kunnen als gevolg hebben dat de spieren in het lichaam minder goed werken (minder sterk worden). Dit kan op den duur problemen veroorzaken met bijvoorbeeld slikken en ademhalen. De ademhaling wordt immers gestuurd door ademhalingsspieren en ook voor slikken is bepaalde motoriek en kracht nodig. Veel neurologische aandoeningen zijn progressief, dat wil zeggen dat de ziekte het lichaam steeds verder aantast. Als de ademhalingsspieren zodanig verzwakt raken dat de longen onvoldoende gevuld kunnen worden met verse lucht, kan benauwdheid ontstaan. Ook is het ophoesten van slijm moeilijker. 
Welke klachten ervaar je bij neurologische aandoeningen?
Dat is heel verschillend, per aandoening. Als spieren die betrokken zijn bij de ademhaling, het hoesten en het slikken minder sterk worden kunnen patiënten klachten ervaren als benauwdheid, kortademigheid, longontstekingen, vaak verslikken en algehele vermoeidheid. 
Hoe ziet de behandeling er uit?
Behandeling bij neurologische aandoeningen is per aandoening en per patiënt verschillend. Behandeling kan bestaan aan het behouden van zoveel mogelijk kracht van de spieren die helpen bij de ademhaling, hoesten en slikken. Ook kunnen ademhalingsoefeningen gedaan worden om de longen zo goed mogelijk te vullen met verse lucht. Zelfs wanneer een patiënt bedlegerig is als gevolg van de aandoening kan de longfysiotherapeut middels geleid-actieve/geleid-passieve therapie de patiënt ondersteunen bij hoesten en ademhalen. Vaak wordt er in dit soort gevallen samen gewerkt met bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie en thuiszorg. 

Bij neurologische aandoeningen kunt u last hebben van:

  • Veel hoesten

  • Slikproblemen

  • Verslikken

  • Benauwdheid

  • Kortademigheid

  • Vermoeidheid

  • Gewichtsverlies

  • Longontstekingen

bottom of page