top of page

Stage Informatie

Stage lopen bij het Longcentrum?

Je kunt praktijkervaring opdoen bij het Longcentrum! Het Longcentrum neemt zelf geen stagiaires aan. Stagebegeleiding vindt altijd plaats via Plexxus.  

 

 

Bij het Longcentrum worden aankomende fysiotherapeuten van de Hogeschool Leiden begeleid tijdens hun studie. Het Longcentrum hecht veel waarde aan het opleiden van toekomstige collega's. Onze therapeuten volgen bijscholing in het begeleiden van studenten om een zo goed mogelijk samenwerkingsverband aan te gaan.

'Leuk weetje: vier van onze therapeuten zijn oud stagiaires!' 

Niet alle stages zijn hetzelfde. Sommige stagiaires zijn net aan hun opleiding begonnen en komen als het ware 'snuffelen' aan het werk als fysiotherapeut. Anders stagiaires zijn al verder in hun opleiding en mogen ook echt 'hands on' aan de slag, uiteraard met uw toestemming. Uw behandeld fysiotherapeut zal altijd aanwezig zijn, soms in de behandelruimte, soms er buiten, en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling. 

Heeft u vragen over het begeleiden van stagiaires door het Plexxus dan kunt u contact met ons opnemen of bij uw behandelend therapeut terecht. 

Een stagiaire bij uw behandeling?
bottom of page